نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

رنگ مو هیرلایت مدل beige حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Blound حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Cloccolato

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Correttori حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Dorati

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Fashion حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Matt حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Mogano حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Natural Bahi

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Natural Caldi حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Natural Cover حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C

رنگ مو هیرلایت مدل Rame حجم 100ml

485,000 تومان
 • مناسب انواع مو
 • دارای رنگبندی زیبا و متنوع
 • حاوی کمترین میزان آمونیاک
 • رطوبت رسانی به موها
 • دارای ماندگاری بسیار بالا
 • آنتی اکسیدان و ضد رادیکال های آزاد
 • ترمیم کننده و احیا کننده موها
 • حاوی کراتین و ویتامین های A، E و C